Obcy RPG – kolekcja kafelków kbendera

Zestaw kafelków, do śledzenia przedmiotów i zapasów na sesji Obcego RPG.
Kafekli można wykorzystać do stworzenia swojego własnego zestawu na sesję z użyciem dowolnego programu graficznego. Polecam edytor online draw.io .
Aby stworzyć własny zestaw kafelków:
– Wejdź na http://www.draw.io w oddzielnym oknie przeglądarki.
– Stwórz nowy diagram
– Ustaw oba okna obok siebie.
– Przeciągnij wybrane kafelki na pustą kartkę draw.io. Możesz przeciągać wielokrotnie ten sam kafelek.
– Wyeksportuj i wydrukuj swój zestaw kafelków.

Broń

Amunicja

Pancerze

Leki i akcesoria medyczne

Pozostałe przedmioty

Ikony pochodzą ze strony http://www.flaticon.com i są autorstwa:
Nhor Phai
Smashicons
Freepik
ibrandify
Nikita Golubev
Creaticca Creative Agency
Eucalyp
Kiranshastry