Tworzenie Świata 3.5 – Magia i Walka


Myśląc o magii pomyślałem też o walce. Co prawda nie jest to jeszcze pora na cały rozdział walka, ale nie chcę stracić tej myśli, stąd nazwa tematu.

Generalnie, myśl przewodnia jest następująca: Mechanika wpływa na postrzeganie magii i walki.

Większość twórców RPG zakłada: Jeśli magia jest potężniejsza od walki i oferuje więcej opcji wyboru, powinna przykuć uwagę graczy. Ale jednocześnie nie pamiętają o tym, że jeśli koszt w rozwoju postaci uzyskania tego samego efektu (zabicia wroga) magicznie i niemagicznie będzie o wiele niższy po stronie rozwiązań siłowych, stworzymy rozbudowany system o słabych, nie radzących sobie w walce magach. Dlatego też, jeśli setting i wysyłek kładziony jest na magię, walka fizyczna powinna nie tyle być pominięta czy słabo zarysowana, co nieefektywna i nieopłacalna. Postaci graczy nadal będą mogły uczyć się walki bronią, ale będą to umiejętności drugorzędne.

Tak jak umiejętności magicznych będzie 4 + umiejętności dodatkowe, tak umiejętności walki bronią będzie o wiele więcej.

Filozoficznie rzecz biorąc,  jakikolwiek podział na grupy broni, obecny w RPG nie ma sensu. Ucząc się walczyć bronią, uczysz się walki konkretną bronią. Ktoś, kto walczył całe życie europejskim mieczem ‚bastardem’ , dostając do ręki szabelkę, nie wiedział co z nią zrobić. Tak samo, jeśli ktoś był doświadczony w walce kataną, to nie potrafił w pełni wykorzystać możliwości tzw’ miecza długiego’. Dlatego gracz, chcąc walczyć jakąś bronią będzie musiał nabyć umiejętność walki właśnie tym typem narzędzia do zabijania (czyli walcząc Rzymskim Gladiusem, muszę zainwestować w umiejętność Rzymski Gladius, która niekoniecznie pozwoli mi walczyć innymi mieczami krótkimi). Proste, łatwe do zapamiętania i skuteczne.

Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca walki bronią, która zawsze mnie raziła. Większość RPG zakłada, że walcząc mieczem, umiesz machać nim zarówno pieszo jak i konno, podczas gdy są to dwa zupełnie sposoby walki, wymagające zupełnie innych odruchów. Tak więc, jeśli nie umiesz jeździć konno, znakomite umiejętności szatkowania ludzi sprawią że co najwyżej spadniesz z konia, dopiero w połączeniu z jazdą konno daje efekty. Więc walcząc z konia, Twoje umiejętności walki spadają do poziomu jazdy konnej.

Bangla.